среда, 27 апреля 2016 г.

Chociaż kamienie ogrodzenie te są z odmiennych czasów oraz powstały w odmienny sposób bywają do siebie bliźniaczo podobne, tak iż niekiedy mało fachowym ślepiem z trudem je odróżnić.

Aczkolwiek głazy ogrodzenia te są z różnych epok oraz powstały w odmienny sposób bywają do siebie bardzo podobne, tak że czasami mało wprawnym ślepiem trudno je rozróżnić.

Swoją karierę w ogrodzeniach zawdzięczają przyrodniczym maściom, trywialnej obróbce i stosunkowo atrakcyjnej odpłatności. Występują w wielu krajach Polski – piaskowiec najłatwiej odszukać w Górach Świętokrzyskich, Karpatach i Dolnym Śląsku, wapienie – na Lubelszczyźnie, Wyżynie Krakowsko -Częstochowskiej i również w Górach Świętokrzyskich. Ten artykuł ogrodzeniowy wydobywa się metodą odkrywkową w kamieniołomach, po czym kruszy albo wstępnie obrabia, składa na mocnych paletach, oplątuje drucianą siatką oraz przekazuje do miejsca budowy balustrady z PCV na plot i furtę ze sztachet. Używany na ogrodzenia piaskowiec to nic odmiennego jak połączony lepiszczem piasek, jakiego ziarna nie przewyższają 2mm średnicy. Jak lepiszczem jest np. krzemionka, tytułujemy go krzemionkowym (kwarcyt), kiedy związki wapnia -wapnistym. Oprócz podstawy zlepiających występują tam również inne domieszki, np. związki żelaza. Dzięki nim przekształca się zabarwienie głazów na sztacheta plastikowe na plot i furtkę ogrodzeniowa, przybierają one wówczas rozmaite tony czerwieni, brązu oraz zieleni. W naturze ułożone są w warstwy o wielorakiej grubości, sięgającej nawet kilkudziesięciu metrów. Z tak sporych złóż kroi się największe bloki, wykorzystywane później np. w rzeźbiarstwie. Wydobyte głazy można również siekać na sześciany o proporcjonalnych kształtach, używane później w budownictwie (także na ogrodzenia). Można także je dzielić przy asyście specjalistycznych klinów oraz dłut na małe, nietypowych konturów kawałki. Służą do układania powierzchni ścieżek i konstrukcji murków ogrodzeniowych.

Na nowoczesne sztacheta PCV stosuje się też wapienie - skały aluwialne, powstałe z zebranych na dnie mórz oraz jezior resztek organizmów żywych, najczęściej muszli małż i ślimaków.

Zazwyczaj są bardziej miękkie aniżeli piaskowce, a dzięki temu łatwiejsze w obróbce, lecz też mniej trwałe. Wapienie pochodzące z archaicznych er geologicznych są twardsze, można je nawet polerować rekomendowane na ploty Winylowe na ogrodzenie i bramkę ze sztachet. Nadają się jednak głównie do stosowania w środku budynku, albowiem poddawane działaniu warunków atmosferycznych ekspresowo tracą połysk. Wapienie wolno wykorzystać do budowy murków ogrodzeniowych, na ścieżki i dojazdy, do aranżacji ogrodów skalnych. Na Lubelszczyźnie wykorzystuje się je także do budowy domów. Na powierzchnie ścieżek ogrodowych najakuratniej przeznaczają się piaskowce krzemionkowe, albowiem są odporniejsze na ścieranie niż np. Wapienie.

W zależności od kształtu skweru a także naszych zamiłowań forma kamiennych tafel może być przeróżny – od łamanych, nieregularnych, aż po prosto przyciętych prostokątów albo kwadratów. Murki a także sztacheta plastykowe na plot i furtkę ze sztachet wznosi się z kamieni różnorodnego obrysu, zestawionych na kamiennym bądź betonowym fundamencie. Jeżeli płot powstaje spośród kawałków o niesymetrycznych kształtach, powinno się je adekwatnie łączyć tzn. tak, ażeby postać każdego następnego scalał się z poprzedzającym. Aby takie ogrodzenie było solidne jego grubość powinna wynosić 50-70 cm. Większe szczeliny w środku wolno wypełniać zaprawą cementową oraz gruzem. Ogrodzenie z bloczków kamiennych o przyciętych równych bokach muruje się jednakowo jak z cegły lub pustaków. Piaskowce oraz wapienie zdołamy wykorzystać też do budowy schodów, kominków ogrodowych i pozostałych komponentów tzw. małej architektury. Piaskowce wykorzystywane do konstrukcji ogrodzenia należą do skał mało odpornych na działanie elementów atmosferycznych. Pod wpływem wody, słońca i ujemnych temperatur migiem niszczeją a także nabierają ciemnego koloru. Łatwo porastają także mchem oraz glonami. Można temu zapobiec pokrywając pokrywę ogrodzenia względnie rzeźb specjalistycznymi impregnatami. Nie usiłujmy zdrapywać brud z powierzchni ogrodzenia Poznań szorstkimi urządzeniami np. drucianą szczotką, dlatego że na kamieniu mogą pozostać mocne rysy. Wyspecjalizowane jednostki myją kamień ogrodzeniowy tzw. piaskarkami. Jeśli nie mamy możliwości automatycznego czyszczenia ogrodzenia z piaskowca spróbujmy oczyścić go wodą z detergentem przy użyciu szczotki ryżowej. Jeżeli jednak reflektujemy, żeby głazy na ogrodzeniu błyskawicznie wyglądały na stare, nie możemy ich niczym zabezpieczać ani czyścić.

Комментариев нет:

Отправить комментарий