среда, 25 мая 2016 г.

Stawianie balaski plastykowe na plot i furtkę ze sztachetek nie zada pozwolenia na budowę oraz sygnalizowania tego faktu do urzędu poza szczególnymi wypadkami.

Stawianie balaski Winylowe na ogrodzenie i furtę ogrodzeniowa nie zada zezwolenia na budowę ani zawiadamiania tego faktu starostwu powiatowemu z wyjątkiem kilku wypadków.

Plotki PVC na plot i furtkę ze sztachetek nie przekraczające poziomu 2,2 m wznoszone pomiędzy dwoma sąsiadującymi działkami nie wymagają żadnych formalności oficjalnych. Tyczy się to także ogrodzeń prowizorycznych ochraniających plac budowy.

    Zgłoszenia trzeba dokonać gdy:
  1. stawiamy ogrodzenia od strony ulicy, torów kolejowych a także pozostałych miejsc publicznych (nie dotyczy ogrodzeń przy drogach prywatnych oraz wewnętrznych nie będących drogami publicznymi)
  2. stawianie płotu przekraczającego 2,2 m wielkości bez względu na umiejscowienie ogrodzenia.
  3. Zgłoszenia wznoszenia plot z plastiku na plot i furtę ogrodzeniowa dokonuje się w miejscowym starostwie powiatowym względnie urzędzie miasta.
  4. Zgłoszenie zamiaru konstrukcji ogrodzenia powinno określać gatunek ogrodzenia, sposób zrealizowania jego instalacji a także planowany termin zapoczątkowania budowy.
  5. Prócz zgłoszenia należy dodać oświadczenie o upoważnieniu do dysponowania nieruchomością w zamiarach budowlanych i jeżeli jest to wymagane przez starostwo rysunek ogrodzenia.

Od czasu do czasu do budowy ogrodzenia PVC na ogrodzenie i furtkę ze sztachet potrzebne są dodatkowe uzgodnienia tj. np. zgoda zarządcy drogi na lokalizacje wjazdu.

Budowę ogrodzenia wolno zacząć po 30 dniach od chwili zgłoszenia planowania jego konstrukcji, o ile urząd nie wniesie przedtem protestu. Sprzeciw może być w sytuacji, kiedy planowane ogrodzenie plastikowe na ogrodzenie i furtkę sztachetowa jest niezgodne z określeniami lokalnego planu zagospodarowania przestrzennego np. może być w pasie drogowym projektowanej ulicy. W przypadku gdy przewidywane ploty z Winylu na ogrodzenie i bramę ogrodzeniowaprzypadkiem może grozić bezpieczeństwu ludzi bądź mienia, np. poprzez redukowanie widoczności, konstrukcja takiego ogrodzenia może wymagać pozyskania pozwolenia na jego budowę. Zgłoszenie zamiaru konstrukcji płotu jest ważne przez okres dwóch lat. Wstrzymanie zapoczątkowania robót przez ten okres skutkuje odwołaniem zgłoszenia oraz w przypadku chęci zbudowania ogrodzenia potrzebne staje się kolejne zgłoszenie tego faktu.

Комментариев нет:

Отправить комментарий